Oplysninger till forbrugere

OPLYSNINGER TIL FORBRUGERE

PRISER

Priserne er vejledende cirkapriser inklusive moms. priserne kan ændres løbende. Priserne gælder for produkterne. Omkostninger til fragt og installation kan blive pålagt. Kontakt din nærmeste forhandler for nøjagtige prisoplysninger.

BESTILLING

Bestilling foretages hos en af Gullberg & Janssons autoriserede
forhandlere.

REKLMATION

Eventuelle reklamationer skal altid foretages via forhandleren.

GARANTI

Gullberg & Janssons poolvarmepumper i Q-serien, X-serien og S-serien er omfattet af tre års fuld servicegaranti og syv års materialegaranti for kompressoren. Gullberg & Janssons poolvarmepumper i P-serien og V-serien til offentlige bade er omfattet af to års materialegaranti og tre års materialegaranti for kompressoren.
Gullberg & Janssons øvrige produkter er omfattet af en materialegaranti med en specificeret garantitid, der gælder fra produktets leveringsdato fra Gullberg & Janssons lager. Specificeret garantitid for hvert produkt er angivet her. Gullberg & Janssons materiale- eller fuld service-garanti gælder ikke skader, der er opstået ved uagtsom anvendelse, forkert installation eller tilsvarende omstændigheder. Materiale- eller fuld service-garanti gælder materiale- eller funktionsfejl, der opstår i garantiperioden. Gullberg & Jansson erstatter den fejlbehæftede reservedel uden omkostninger. Gullberg & Jansson erstatter ikke omkostninger vedrørende arbejde udført i forbindelse med en materialegarantisag. Gullberg & Jansson erstatter dog de omkostninger, som Gullberg & Jansson selv på forhånd har specificeret, i forbindelse med en fuld servicegarantisag.

LEVERERING

Ved levering af pooltage i boks påhviler det køber ved ankomsten selv at læsse produktet af lastbilen ved at åbne transportboksen og løfte samtlige varedetaljer ud hver for sig. Lastbilschaufføren kan af forsikringsmæssige grunde ikke deltage ved aflæsning. Pooltage er sarte produkter og skal altid håndteres forsigtigt. Ved levering påhviler det køberen ved ankomsten selv at læsse produktet af lastbilen.

 

BESIGTIGELSE VED LEVERING

Ved levering skal godset besigtiges udvendigt for synlige skader på emballage eller gods. Ligeledes skal leverancens omfang kontrolleres, så intet mangler, og leverancen stemmer overens med bestillingen. Den, der kvitterer og modtager godset, har ansvaret for at gøre anmærkning, dersom noget mangler, eller der er fejl på leverancen, hvis der er transportskader, andre synlige skader eller emballageskader. En sådan anmærkning skal ske på fragtsedlens kvitteringsdel. Hvis der opdages en transportskade på godset eller der er fejl i leverancens omfang, skal godset alligevel modtages, men med en anmærkning om skaden/fejlen på fragtsedlens kvitteringsdel. Vi opfordrer forhandleren til at tage billeder
af en eventuel skade og maile disse billeder til Gullberg & Jansson sammen med udfyldt reklamationsblanket i forbindelse med anmeldelse. Eventuelle reklamationer skal altid foretages via forhandleren.

 

Find din forhandler!

Gullberg og Janssons produkter kan købes via et bredt netværk af forhandlere i Norden. Vores priser gælder for produktet. Omkostninger til forsendelse og installation kan forekomme. Kontakt din nærmeste forhandler for nøjagtige prisoplysninger.

Inspiration