Nova Comfort - Standard

Viser et enkelt resultat

POOLTAGE NOVA COMFORT

Nova Comfort-serien, i aluminiumhvidt eller antracitgråt, er vores eksklusive standardserie til pooltage med normal taghøjde, udstyret med automatisk sektionslåsning og ekstra flade komfortskinner. Nova Comfort leveres i en kasse som byggesæt, men kan også mod pristillæg leveres i færdigmonterede sektioner for nemmere installation.

Nova Comfort passer til alle standardpools, både med og uden poolkantfliser. Modelserien er meget populær og opfylder alle krav, som man kan stille til et pooltag med elegant design og robust konstruktion. Nova Comfort passer særlig godt til dem, der er ude efter et lidt højere pooltag. Nova Comfort giver dig masser af plads til at svømme under taget. Når pooltaget er lukket, er det børnesikkert og kan kun åbnes med nøgle.

Nova Comfort har som standard skydedør, som kan monteres på valgfri side (venstre eller højre) og aftagelig frontog baggavl. Nova Comfort er udstyret med ekstra flade komfortskinner med en højde på kun 12 mm. Med forlængerskinner kan du skyde pooltaget forbi hele poolen. Nova Comfort leveres i en kasse som byggesæt, men kan også mod pristillæg leveres i færdig-monterede sektioner
for nemmere installation.

FAQ Pooltage

Generelt

HVORFOR BØR JEG KØBE ET POOLTAG?

Et pooltag forlænger din poolsæson og mindsker dit energiforbrug, da poolen får en ekstra opvarmningskilde. På en solrig dag kan temperaturen stige med op til 6-8 grader! Når vejret ikke er så tillokkende, bader du under taget, og når solen siden titter frem, skydes hele taget ganske enkelt fri af poolen, og du bader under åben himmel. Et pooltag hindrer, at løv, snavs og sur nedbør forurener poolen. Du kan derfor reducere anvendelsen af kemikalier. Et pooltag forhindrer vandfordampning, og det kan anvendes som vinteroverdækning. Det opfylder også forskellige retningslinjer for børnesikkerhed (TrygFonden Kystlivredning).

HVORFOR BØR JEG KØBE ET POOLTAG FRA GULLBERG & JANSSON?

Et pooltag fra Gullberg & Jansson har lang levetid takket være de robuste konstruktionsdele, de forstærkede aluminiumprofiler og panelerne med UV-beskyttelse på begge sider. Alle modeller har bløde og behagelige linjer, og vi har været omhyggelige med detaljerne. Vi har tilstræbt at skjule nitter og rustfri skruer, og vi har stabile løsninger for udsatte funktioner som låse, hængsler og hjul. Alle pooltage fra Gullberg & Jansson er børnesikrede, da de kan låses med en nøgle og derfor opfylder svenske lovpligtige krav til børnesikkerhed. Alle pooltage fra Gullberg & Jansson er certificeret og godkendt iht. en fransk Sikkerheds- og Kvalitetsstandard (NF P 90 309), og de er omfattet af en 3 årig materialegaranti. Vi har Nordens største udbud af veldesignede og prisbillige højkvalitets-pooltage, og vi tilbyder såvel et standardsortiment med pooltage, der leveres i en kasse som byggesæt, som et specialsortiment med pooltage bestilt efter mål, der leveres i færdigmonterede moduler for nem opstilling og montering.

HVOR PRODUCERES POOLTAGENE?

Vores pooltage fremstilles i Ungarn af en af Europas førende producenter af pooltage.

Før køb

HVILKEN POOLTAGSMODEL SKAL JEG VÆLGE?

Vi har ett standardsortiment, der leveres som byggesæt i en kasse, samt et specialsortiment, der leveres i færdigmonterede sektioner klar til opstilling og montering. Har din pool en romersk trappe eller en pooltrappe, der stikker op over kanten af poolen? Afhængigt af din pools udformning og dine ønsker er visse modeller bedre egnede end andre. Begynd f.eks. med at gå ind på vores hjemmeside www.gullbergjansson.se for at se på inspirationsbilleder, eller download vores katalog, hvor du kan se alle vores modeller. Kontakt derefter din forhandler for råd og tips.

ER DET MULIGT AT TILPASSE POOLTAGETS MÅL EFTER ØNSKE?

Alle modeller i vores specialsortiment bestilles og fremstilles i henhold til dine ønsker. Vores standardsortiment, som leveres i en kasse, kan ikke fås i andre mål end de standardmål, der er angivet.

HUR MYCKET PLATS TAR POOLTAKET IHOPSKJUTET?
Det beror såklart på hur stort ditt pooltak är men generellt kan man säga såhär:
Takets bredd ihopskjutet är den största sektionens bredd + 60 mm per övriga sektioner.
Dvs, är pooltaket i tre sektioner blir takets ihopskjutna bredd den största sektionens bredd + 120 mm.
Är pooltaket i fyra sektioner blir takets ihopskjutna bredd den största sektionens bredd + 180 mm.
Är pooltaket i fem sektioner blir takets ihopskjutna bredd den största sektionens bredd + 240 mm. Hur bred den största sektionen är kan du se på din ritning.

Vi rekommenderar alltid förlängningsskenor som tillval så att man kan skjuta hela pooltaket från poolen och därmed utnyttja poolens fulla längd. Förlängningsskenor till vårt standardsortiment, pooltak i box, köps i set om 3200 mm. Förlängningsskenor till pooltak i vårt specialsortiment måttbeställes i samband med pooltaket.

HVOR FINDER JEG DEN NÆRMESTE FORHANDLER?

Kontakt os på info@gullbergjansson.se eller på telefon +46 42 311 15 00 00 så hjælper vi dig med at finde den nærmeste forhandler.

KAN JEG KØBE ET FÆRDIGMONTERET POOLTAG?

Alle modeller i vores specialsortiment leveres i færdigmonterede moduler klar til opstilling og montering. Til vores standardsortiment, der leveres som byggesæt i en kasse, kan du vælge at tilkøbe monteringsservice, så dit pooltag kommer i færdige sektioner.

HVAD ER FORSKELLEN PÅ KANALPLAST OG KLARPLAST?

Kanalplast giver en naturligt indsynssikring for den, som ønsker at bade under pooltaget. Kanalplasten er lettere og består af kanaler med et mellemrum af luft, hvilket giver en noget bedre isoleringsevne end klarplasten. Eventuelle ridser ses ikke helt så tydeligt og købsprisen er lavere end prisen for klarplast.

Tænk på, at der kan opstå algevækst inde i kanalerne på et pooltag, der er udstyret med kanalplast, og algerne er ikke til at få fjernet, hvis de først har fået fat. Algevækst giver misfarvninger på kanalplasten og ses i reglen mest i den nederste kant af kanalerne, men kan også forekomme længere oppe. Algevækst forekommer også, når der opstår kondens i kanalerne. Mest algevækst kan kanalplasten få, hvis swimmingpoolen med pooltaget er placeret i skygge eller tæt på vegetation som græs, buske og træer m.v. Pooltagets funktion og holdbarhed påvirkes ikke af eventuel algevækst inde i kanalerne.

For at mindske risikoen for algevækst kan man sørge for at holde jorden omkring pooltaget fri for vegetation. Hvis man som kunde absolut ikke vil have algevækst inde i kanalplasten, anbefales det at vælge et pooltag med klar plast, som er helt uden kanaler. Misfarvninger på kanalplasten på grund af alger eller anden ekstern miljøpåvirkning er ikke omfattet af den 3 års materialegaranti. 

Pooltage med kanalplast fra Gullberg & Jansson er mellem seks og ti mm tykke.

Et pooltag i klarplast er en eksklusiv løsning for den, der vil svømme under taget og alligevel kunne se frit ud. Ved store temperaturforskelle danner der sig dog let kondens på tag og vægge, hvilket kan vanskeliggøre udsynet. Pooltage i klarplast giver frit lysindfald og forhøjer effekten af din eventuelle poolbelysning.

Pooltage med klarplast fra Gullberg & Jansson er mellem tre og fire mm tykke.

SKAL JEG ANSØGE OM BYGGETILLADELSE TIL MIT POOLTAG?

Kravene kan variere, så spørg gerne kommunens teknisk afdeling til råds om hvad der gælder for dit pooltag.

Garanti & Service

HVILKEN GARANTI ER DER PÅ JERES POOLTAGE?

Alle pooltage er omfattet af en 3 årig materialegaranti. Skader, som forekommer på grund af forsømmelighed eller skødesløs håndtering er ikke omfattet af garantien. Overbelastning forårsaget af sne eller is betragtes som forsømmelighed.

JEG HAR BEHOV FOR SERVICE OG SUPPORT. HVORDAN GØR JEG?

Som køber er det din forhandler, du skal henvende dig til med dette spørgsmål.

Installation

HVORDAN ADSKILLER MONTERINGEN AF STANDARDMODELLERNE, SOM LEVERES I EN KASSE, SIG FRA MODELLERNE I SPECIALSORTIMENTET?

Pooltage fra vores standardsortiment leveres som byggesæt i en kasse og monteres af dig selv, der hvor du vil have pooltaget opstillet. Pooltage fra vores specialsortiment leveres i færdige sektioner og er derfor som oftest hurtigere at opstille. De øvrige monteringstrin er de samme, uanset om du køber et pooltag fra vores standard- eller specialsortiment. 

Monteringstiden er ikke den samme for modellerne fra standardsortimentet og modellerne fra specialsortimentet. Standardmodellerne leveres som byggesæt, hvilket betyder, at man selv monterer alle sektionerne. For pooltagene fra vores specialsortiments vedkommende kommer delene færdigmonterede.
Man bør regne med, at det tager cirka to timer at montere en tagsektion. Jo længere pooltaget er, desto længere tid tager det.

HVILKET VÆRKTØJ ER NØDVENDIGT? SKAL DER BRUGES SPECIALVÆRKTØJ?

Man kan som oftest klare sig med det værktøj, man har i hjemmet, f.eks. boremaskine, skruemaskine, skruetrækkere etc.  Pooltagene fra vores standardsortiment skrues og popnittes sammen. Ved montering af plexiglassektionerne og de tilhørende lister, anvender man almindeligt vinduespudsemiddel for at få listerne på plads. Popnittetang, bits og vinduespudsemiddel til listerne medfølger i leverancen. Det er vigtigt at fjerne al beskyttende plast fra sektionerne, så snart de er installeret, da beskyttelsesplasten i direkte sollys kan fastne i kanal- og klar plasten. Gå ind på vores hjemmeside og se i installationsmanualen for den pooltagsmodel, du er interesseret i. På vores hjemmeside, www.gullbergjansson.dk, findes også en video, som viser, hvordan et af vores pooltag monteres. 

CIRKA, HVOR LANG TID TAGER OPSTILLINGEN OG MONTERINGEN?

Den tid, som opstillingen og monteringen tager, afhænger selvfølgelig af, hvor stort pooltaget er. For de mindre modeller i vores standardsortiment bør man regne med en arbejdsdag for to personer. Følg monteringsanvisningen omhyggeligt – så får du mange års glæde af pooltaget.  Man skal være meget nøjagtig med måltagningen og underlagets planhed ved monteringen. Bemærk! Målene mellem skinnerne skal ligge på +/- 1 mm, for at monteringen skal forløbe korrekt, og for at pooltaget er omfattet af garantien. Kontrollér såvel målene mellem skinnerne som diagonalmålene.

HVOR MANGE PERSONER SKAL DERBRUGES TIL OPSÆTNING OG MONTERING?

Det anbefales, at man er to eller tre personer såvel ved opstillingen som ved monteringen. Det kan være praktisk med en ekstra person, som hjælper med til at løfte sektionerne på plads, når man monterer et pooltag, som har en lidt større bredde.

Vedligeholdelse

HVOR MEGET VEDLIGEHOLDELSE KRÆVES DER?

I sommersæsonen er det kun nødvendigt med et minimum af vedligeholdelse. Hold skinnerne rene for sten, grus. løv og andet, der kan forhindre tagsektionernes hjul i at løbe uhindret hen over skinnen. Hvis du vil rengøre pooltaget, er det vigtigt først at spule taget af med rigeligt vand for at fjerne snavs og andet nedfald, som kan ridse pooltaget. Brug aldrig højtryksspuler!  Vær opmærksom på, at der kun må anvendes bløde rengøringsartikler. Anvender man børster og svampe, er der risiko for, at disse kan ridse pooltaget. Brug i stedet en blød klud af mikrofiber for at minimere muligheden for dannelse af ridser. Vær opmærksom på, at ridser ikke er omfattet af garantien..

HVORDAN KLARGØR JEG MIT POOLTAG TIL VINTEREN?

Et pooltag fra Gullberg & Jansson kan anvendes som vinteroverdækning. Inden vinteren skal pooltaget sikres og låses, på samme måde som det almindeligvis er lukket og låst, så ingen kan komme ind under pooltaget. Bemærk! I løbet af vintersæsonen skal man altid sørge for, at der ikke lægger sig for meget sne på pooltaget, da dette kan forårsage skader. Alle vores pooltagsmodeller kan tåle mindst 45 kg last pr. kvadratmeter (iht. fransk Sikkerheds- og Kvalitetsstandard NF P 90 309), bortset fra Alva, som kun kan klare op til 35 kg last pr. kvadratmeter. Husk på, at et snelag bestående af tøsne vejer mere, end man lige tror. Vær forsigtig, når du fjerner sne, så pooltaget ikke ridses –  en vinduesskraber i gummi kan være et godt alternativ for mindskning af risikoen for ridser og skader på pooltaget.

ER JERES POOLTAG VINDSIKREDE?

Ved korrekt montering er pooltage fra Gullberg & Jansson permanent vindsikrede op til 27 m/sek.

HVOR LANG LEVETID HAR ET POOLTAG FRA STANDARDSORTIMENTET?

Et pooltag består i princippet af tre dele. Aluminiumprofiler, paneler og monteringsdetaljer (inkl. bevægelige dele). Konstruktionen med aluminiumprofilerne er dimensioneret til at klare en belastning på mindst 45 kg/m2. Med den rette vedligeholdelse i form af snerydning er den forventede levetid langt over 20 år, og med mindre belastning forlænger man levetiden yderligere. Panelerne har UV-beskyttelse på begge sider og har derfor en levetid på op til 20 år. Disse kan udskiftes om nødvendigt ved en renovering af taget. Det kan være nødvendigt at udskifte de bevægelige dele som låse, hængsler og hjul med kuglelejer oftere som en del af normal slitage.

Logistik & Frakt

JEG SKAL BESTILLE ET POOLTAG FRA JERES STANDARDSORTIMENT. HVORDAN KOMMER LEVERANCEN FREM TIL MIG SOM SLUTKUNDE?

Vi har forskellige transportalternativer for levering af pooltage fra vores standardsortiment. Pooltaget kan leveres med lastbil til kunder, som har egen gaffeltruck eller -laster. Det kan også leveres med lastbil inklusive 30 minutters aflastning, hvor du har tid til at åbne emballagen og pakke alt ud del for del. Du kan også vælge at få hele kassen leveret med kranbil mod et ekstra pristillæg. Det anbefales, at man er tre till fem personer såvel ved opstillingen som ved monteringen.

JEG SKAL BESTILLE ET MÅLTILPASSET POOLTAG FRA JERES SPECIALSORTIMENT. HVORDAN KOMMER LEVERANCEN FREM TIL MIG SOM SLUTKUNDE?

Pooltage fra vores specialsortiment leveres i færdigbyggede sektioner med kranbil. 

HVAD KOSTER FRAGTEN FREM TIL MIG SOM SLUTKUNDE?

Det afhænger af, hvor i landet du bor. Kontakt din forhandler om prisen.

Find din forhandler!

Gullberg og Janssons produkter kan købes via et bredt netværk af forhandlere i Norden. Vores priser gælder for produktet. Omkostninger til forsendelse og installation kan forekomme. Kontakt din nærmeste forhandler for nøjagtige prisoplysninger.

Garantier

Et garanteret trygt køb!

Vi står for service, garantier, lager og reservedele samt uddannelse af forhandlere. Vi garanterer, at vores produkter holder, hvad de lover. Gullberg & Jansson – Et garanteret trygt køb!

Service & Support

Vi er altid med dig

Vores organisation tilbyder en høj grad af service og viden, og vi har en særlig værdsat supportorganisation, samt omfattende service partnernetværk på udvalgte markeder.

Inspiration