Poolvarmepumper

LAD OS UPVARME DIN POOL

MILJØRIGTIGE POOLVARMEPUMPER

Disse poolvarmepumper er WiFi-kompatible, lydsvage og energibesparende. De er også udstyret med det miljøvenlige kølemiddel R32*, med, med lavt GWP (Global Warming Potential) og lavere klimapåvirkning.

P-serien og S-serien er on/off-pumper. Modellerne i Q- og X-serien er udstyret med en trinløs inverterkompressor for højest mulige varmeeffekt, virkningsgrad og energibesparelse. Silent-indstillingen giver modellerne en lydsvag drift.

Q-serien, X-serien og S-serien er WiFi-kompatible, så poolvarmepumpen nemt kan
styres via en app i din smartphone (iPhone/Android). Med Gullberg & Janssons gratis app ”PoolTemp” kan du blandt andet justere badetemperaturen, aktivere timeren, slukke og tænde for poolvarmepumpen.

ENERGIBESPARENDE POOLVARMEPUMPER
FORLÆNGER BADESÆSONEN

Vores miljørigtige poolvarmepumper forlænger badesæsonen, og du får samtidig en energieffektiv og miljøvenlig opvarmning af din pool. Sammenlignet med
elvarme kan du regne med en besparelse på 65-85 %, hvilket medfører en virkelig god investeringslogik.

ROBUST KVALITET MED LANG LEVETID FOR PRODUKTERNE

Vores poolvarmepumper er gennemgående kendetegnet ved høj kvalitet med hensyn til materiale- og komponentvalg samt godt design. Dette gør, at vores poolvarmepumper har en lang levetid. I levetiden kan man dog forvente sig
at måtte udskifte dele i poolvarmepumpen som en del af normal slitage.

SERVICE OG SUPPORT AF HØJ KLASSE

Vi satser en stor del af vores ressourcer på at gøre det problemfrit for forbrugerne at eje produkterne, og her er adgang til vores netværk af service-partners, reservedele og førsteklasses service og support vigtige aspekter.

VI ANBEFALER

Med det rigtige tilbehør fungerer din poolvarmepumpe endnu bedre. Vi anbefaler altid at installere vores poolvarmepumper med et jordstativ for at beskytte poolvarmepumpen mod blade, snavs, isdannelse etc. og et bypass-sæt for at lette drift og service.

 

* Poolvarmepumper i S- og V serien er udstyret med kølemiddel R410.

FAQ Poolvarmepumper

Generelt

HVORDAN FUNGERER EN POOLVARMEPUMPE?

Når vi taler om poolvarmepumper, mener vi en varmepumpe, som udnytter energien i den omgivende luft til at opvarme poolvandet, dvs. en luft/vand-varmepumpe til swimmingpools. De poolvarmepumper, som sælges af Gullberg & Jansson, anvendes således hovedsageligt kun til opvarmning, men det er nemt også at vende processen, så det indkommende vand afkøles i stedet for at opvarmes.

For at sammenfatte processen så anvendes el-energi til at optage varmeenergi fra et sted (den omgivende luft) og flytte den til et andet sted (i sidste ende poolvandet). Poolvarmepumpen har en ventilator, som “trækker” den omgivende luft gennem fordamperdelen. Det flydende afkølingsmedium, som findes i fordamperlegemet, absorberer derefter varmen fra den omgivende luft, og overgår til gasform. Den varme gas passerer derefter gennem kompressoren. I kompressoren øges trykket og dermed temperaturen, og der opbygges en meget varm gas, som derefter passerer gennem kondensatoren (varmeveksleren). I kondensatoren overføres varmen fra den varme gas til det kolde poolvand, som cirkulerer genne den. Det varme vand føres derefter tilbage til swimmingpoolen. Den varme gas overgår, mens den strømmer gennem kondensatoren, til væskeform, og når igen frem til fordamperdelen, hvor processen starter forfra. Poolvarmepumpen fungerer meget effektivt i løbet af de måneder, som en poolsæson normalt strækker sig over (maj-september). Virkningsgraden afhænger af den omgivende temperatur samt temperaturen på poolvandet. Da poolsæsonen for de fleste falder sammen med vores varmeste måneder (maj-september), bliver forudsætningerne for luft/vand-varmepumpen optimale.

HVORFOR GÅR DET SÅ LANGSOMT MED AT OPVARME EN POOL?

Det skyldes, at det er en enorm energi, der lagres i vandet, og den energi kan ikke hurtigt genereres med en varmepumpe, uden at det ville blive uhørt dyrt og kræve en meget kraftig varmepumpe. Du skal tage med i beregningen, at der kræves nogle dages kontinuerlig drift, før temperaturen øges. Det er meget individuelt, hvor mange grader forskellige pools øges pr. dag, men mellem 2-3 grader er de indikationer, vi normalt hører fra vores kunder, hvilket også passer med vores egne målinger. Vil du have en hurtigere opvarmning, bør du satse på mindst en model større, end hvad der normalt anbefales.

HVORFOR ER DET SÅ SVÆRT AT OPVARME POOLEN, HVIS DET ER KOLDT UDENFOR, F.EKS. 10 GRADER?

Det skyldes, at varmeafgivelsen op i luften bliver meget stor, og er der heller ikke isolering rundt om poolen, vil jorden og grundvandet afkøle poolen endnu mere. Endelig har en varmepumpe lavere effekt ved koldere udetemperatur. En tommelfingerregel siger, at man kan øge temperaturen i poolen med ca. 10 grader i forhold til dagens gennemsnitstemperatur.

HVOR HURTIGT BLIVER POOLEN OPVARMET?

Man plejer at regne med 2-3 graders temperaturstigning pr. dag. Vil du have en hurtigere opvarmning, kan du dog altid vælge en større model i vores sortiment. Det tager altså et antal dage at varme poolen op til den ønskede temperatur, og vi anbefaler, at poolvarmepumpen kører kontinuerligt i så tilfælde. Når temperaturen er opnårt, kører poolvarmepumpen oftest ikke mere end nogle timer dagligt afhængigt af vejr og energitab.

HVOR MEGET KAN JEG SPARE MED EN POOLVARMEPUMPE?

Det er vanskeligt at give et generelt svar på, hvad man hver især kan spare ved at anvende en poolvarmepumpe. Det afhænger helt og holdent af en række individuelle faktorer. Men sammenligner vi med det traditionelle alternativ, dvs. elopvarmning, så kan du gå ud fra at spare ca. 65-80 % af dine opvarmningsomkostninger.

HVAD ER FORDELENE VED EN POOLVARMEPUMPE I FORHOLD TIL SOLFANGERE?

Det spørgsmål får vi ofte, selv om vi er leverandør af poolvarmepumper. Poolvarmepumpens popularitet bygger, efter vores mening, på, at den er et sikkert alternativ. Den fungerer også på de dage, hvor solen ikke skinner. Man skal slet ikke bekymre sig om vejret. Poolvarmepumper vurderes også ofte som enklere at installere og vedligeholde i forhold til solfangere.

HVAD SKAL JEG TÆNKE PÅ FØR VINTEROPBEVARINGEN?

Det vigtigste er at aftappe pumpen! På modeler solgt før 2007-03 findes der oftest en separat aftapningsprop, som let skrues af, og hvor aftapningen sker. På de senere modeller sker aftapningen dog ved at løsne røret til ind- og udgående vand, og derved lader du vandet løbe ud af varmeveksleren. Er du i tvivl, skal du altid kontakte din forhandler! Tilfrosne varmevekslere omfattes ikke af garantien. Det kan også være en god ide at overdække varmepumpen om vinteren for at beskytte den mod ydre påvirkninger. Fra og med 2007-06 er vores poolvarmepumper altid leveret med et vinterovertræk, som er en enkel men skræddersyet overdækning, som du trækker over maskinen.

Før køb

HVORFOR SKAL JEG VÆLGE AT OPVARME MIN POOL MED EN POOLVARMEPUMPE?

Hovedårsagen, som vi hos Gullberg & Jansson vil fremhæve, er primært:

  • Energibesparende og miljøvenlig opvarmning – Regn med 65-80 % besparelse i forhold til elvarme.
  • Investeringslogik – Ofte meget hurtig tilbagebetalingstid for investeringen
  • Du kan forlænge poolsæsonen betydeligt – 27 grader i poolen fra maj til september, hvis man følger anbefalingerne på produktbladet. Vælger du en større model eller en splitmodel, kan sæsonen forlænges yderligere.
  • Poolvarmepumpen er ikke direkte afhængig af antallet af solskinstimer, som en solfanger er, hvilket gør, at du får varmt vand i poolen også ved en midnre god sommer.
  • Hurtig og enkel installation – Tilslutning af vand + elinstallation. Sammenlignet med solfangere eller varmevekslere er det en betydelig enklere installation.
  • Enkel vedligeholdelse – Aftap før vinteren og overdæk med et vinterovertræk. Rengør ind imellem med en skuresvamp eller lignende. Mere behøves der ikke.

HVILKEN MODEL SKAL JEG VÆLGE?

At vælge den rigtige størrelse af en poolvarmepumpe er ikke altid så let, og vores anbefaling er derfor altid, at man bør henvende sig til en af vores poolbyggende forhandlere eller direkte til os (sales@gullbergjansson.se), hvis man er i tvivl. Normalt tager man udgangspunkt i overfladeareal, samlet volumen samt den forventede forskel mellem udendørstemperatur og pooltemperatur på det tiltænkte sted. I praksis er der dog en række andre faktorer, der spiller ind, som f.eks.: vindeksponering af poolen, fugtighedsniveauer, nattemperatur og ikke mindst poolens isolering og overdækning. Det er vigtigt at forstå, at der er meget store forskelle mellem forskellige poolkonstruktioners evne til at holde på varmeenergien. Det vigtigste er dog, efter vores erfaring, overdækning af pooloverfladen, hvor en meget stor del af den tabte varmeenergi forsvinder fra netop poolens vandoverflade. De anbefalinger, som er beskrevet på vores produktblad, kan ses som gode pejlemærker, hvis din pool er isoleret og overdækkes om natten. I øvrigt anbefaler vi de lodrette modeller, hvor ventilatoren blæser luften lodret, hvis du ikke har bestemte ønsker vedrørende placering og design. Den lodrette model dæmper lyden, og samtidig har konstruktionen, efter vores mening, vist sig at være den mest stabile på markedet.

HVOR LANG LEVETID HAR GULLBERG & JANSSONS POOLVARMEPUMPER?

Gullberg & Janssons poolvarmepumper i P-serien, Q-serien og X-serien skønnes at have en forventet levetid på cirka 15-20 år, baseret på den levetid, man kan forvente sig af de komponenter, der normalt ikke behøver udskiftes, såsom kompressorer, varmevekslere, fordampere etc. Vores poolvarmepumper i S-serien, som er beregnet til indendørspools, forventes at blive anvendt året rundt, og levetiden for disse skønnes i så fald til cirka 10-15 år. I levetiden kan man dog forvente sig at måtte udskifte andre dele i varmepumpen som en del af normal slitage. 
Det er vigtigt at man sørger for at vedligeholde sin varmepumpe, så den kan få en lang levetid.

HVOR FINDER JEG DEN NÆRMESTE FORHANDLER?

Vi arbejder i dag med et stort set landsdækkende net af forhandlere. De fleste af vores forhandlere er rene poolfirmaer, men vi samarbejder også med et stort antal køle- og VVS-firmaer. Send os en e-mail på sales@gullbergjansson.se eller ring på +46 (0)42-311 15 00, så hjælper vi dig med at finde en forhandler!

Garanti & Service

HVILKEN GARANTI HAR I PÅ JERES POOLVARMEPUMPER?

Gullberg & Janssons poolvarmepumper sælges med garanti på materialer. Fullservicegarantien er 3 år på vores modeller i Q-serien, X-serien og S-serien, og kompressorens garanti er 7 år. Materialegarantien er 2 år på P-serien og V-serien til offentlige bade, og kompressorens garanti er 3 år.

Ved kystnære installationer med saltholdige vinde eller i andre hårdt  udsatte miljøer kan det rustfri stål (som ikke er syrefast), efterhånden  blive angrebet af rust. Dette påvirker ikke funktionen og er dermed ikke  noget, der dækkes af varmepumpens garanti.

HVAD GØR JEG SOM SLUTKUNDE, HVIS JEG HAR ET PROBLEM MED MIN POOLVARMEPUMPE?

Ved problemer kontakter du din forhandler, og denne hjælper dig så selv eller med vores hjælp med at afhjælpe dit problem. Ved fejl på udstyret får du dog god hjælp af det digitale display samt den medfølgende vejledning. Ved fejl på poolvarmepumpen optræder altid en fejlkode i displayet, og med denne som udgangspunkt kan den opståede fejl derefter ofte løses. Information om fejlkodens betydning findes i vejledningen. Til slut, hvis du har spørgsmål, som din forhandler har svært ved at svare på, er du velkommen til at kontakte os på: support@gullbergjansson.se.

Installation

KAN MAN KOMBINERE EN POOLVARMEPUMPE OG SOLFANGERE?

Naturligvis! Det har vi en række kunder, som gør. Det man skal være forsigtig med, er dog at undlade at lede alt for varmt vand fra solfangerne direkte ind i varmepumpen, da den i så fald kan tage skade. Er du i tvivl om, hvordan systemerne skal kobles sammen, anbefaler vi, at du spørger din lokale forhandler.

HVOR SKAL JEG PLACERE MIN POOLVARMEPUMPE?

Poolvarmepumpen skal placeres udendørs med adgang til fri indsugning. På vores splitmodeller (til indendørspools) placeres den separate varmevekslerenhed dog indendørs. I vejledningen findes der billeder og målangivelser, som hjælper dig med at placere din poolvarmepumpe korrekt.

HVORDAN VED JEG, AT JEG HAR DEN KORREKTE GENNEMSTRØMNING GENNEM POOLVARMEPUMPEN?

Ved at montere en bypass-kobling (se vejledningen) kan du selv regulere vandsgennemtrømningen. Når du starter varmepumpen, anbefaler vi, at du forsigtigt lader vandet strømme, indtil varmepumpen starter af sig selv (vores varmepumper er udstyret med en gennemstrømningsbeskyttelse, som registrerer, hvor stor vandgennemstrømningen gennem pumpen er). Vi anbefaler, at du før start indstiller bypass-koblingen, så ventilen til indgående vand er lukket. De øvrige ventiler holdes åbne. Alt vandet cirkulerer da direkte ud i poolen uden at gå gennem varmepumpen. Derefter åbner du forsigtigt ventilen, som regulerer den indkomende vandgennemstrømning, og åbner, indtil poolvarmepumpen går i gang. Når poolvarmepumpen er i gang, anbefaler vi, at du kigger på parameter A og B på displayet (disse viser ind- og udløbstemperatur) og sikrer dig, at forskellen mellem disse er 0-2 grader. En høj gennemstrømning giver mindre forskel mellem parameter A og B, hvilket betyder, at hvis du f.eks. mindsker gennemstrømningen, skal forskellen mellem parametrene være større.

Vedligeholdelse

HVILKEN VEDLIGEHOLDELSE ER NØDVENDIG FOR POOLVARMEPUMPEN?

Det er en god ide kontinuerligt at kontrollere, hvordan indsugningsdelen har det. Rengør eventuelt med en skuresvam eller lignende. En kontinuerlig vedligeholdelse garaneterer optimal virkningsgrad.

HVORDAN INDSTILLER JEG TEMPERATUREN?

I dag har vi et antal forskellige modeller på markedet, og der findes en udførlig beskrivelse i den respektive brugervejledning. For vores rustfri modeller GJPACW1-XX samt GJPACW1V-XX gør man det dog således:

  1. Sluk maskinen.
  2. Gå ind i parametertilstand 1
  3. Hold ON/OFF-knappen og MODE-knappen inde samtidigt
  4. Når den forhåndsindstillede temperatur blinker, kan du ændre temperaturen ved hjælp af piltasterne.

Den fabriksindstillede temperatur er 27 grader.

HVORFOR ER DER SÅ LILLE FORSKEL I TEMPERATUR MELLEM IND-/UDLØBSVAND?

Varmepumpen arbejder med små forskelle i temperatur, men cirkulerer hele poolvolumenet flere gange i døgnet. Vi anbefaler 0-2 graders forskel mellem ind- og udløb. Forskellen mellem ind- og udløbsvand kan aflæses ved hjælp af parameter A og B på displayet. En nærmere beskrivelse findes i brugervejledningen, som findes på startsiden.

Find din forhandler!

Gullberg og Janssons produkter kan købes via et bredt netværk af forhandlere i Norden. Vores priser gælder for produktet. Omkostninger til forsendelse og installation kan forekomme. Kontakt din nærmeste forhandler for nøjagtige prisoplysninger.

Garantier

Et garanteret trygt køb!

Vi står for service, garantier, lager og reservedele samt uddannelse af forhandlere. Vi garanterer, at vores produkter holder, hvad de lover. Gullberg & Jansson – Et garanteret trygt køb!

Service & Support

Vi er altid med dig

Vores organisation tilbyder en høj grad af service og viden, og vi har en særlig værdsat supportorganisation, samt omfattende service partnernetværk på udvalgte markeder.

Inspiration