Automatisk pH- og klorstyring

Automatisk pH- og klorstyring

pH Expert
Chlor Expert
POD-kit
 

pH Expert fra det franske firma Zodiac måler og korrigerer via korrekt dosering automatisk pH-værdien i poolvandet for at opnå en ideel pH-værdi på mellem 7,0-7,6.

Chlor Expert fra Zodiac måler og korrigerer via korrekt dosering automatisk klorindholdet i poolvandet.Chlor Expert skal altid anvendes sammen med pH Expert, som kan sikre en ideel pH-værdi. På denne måde kan du skabe en automatisk pH- og klorstyring for at holde poolvandet rent og klart og gøre det lettere at vedligeholde poolen.

Supplér din pH Expert og din Chlor Expert med POD-kit for endnu nemmere installation.