Saltklorinatorer

Saltklorinatorer

Ei² Expert
TRi Expert

Zodiac tilbyder to forskellige modeller i miljørigtige saltklorinatorer, Ei² Expert og TRi Expert med hhv. 2 og 3 års materialegaranti. Fremstilling af eget klor med en saltklorinator er populært, fordi det gør det lettere at holde poolen.

Saltklorinatoren Ei² Expert findes i tre størrelser og kan kombineres med pH Expert for automatisk pH-styring. Saltklorinatoren TRi Expert findes i tre størrelser og kan kombineres med pH Link for automatisk pH-styring eller Dual Link for automatisk pH- og klorstyring. Medfølgende POD-kit giver en nem installation.

Saltklorinatoren mindsker indholdet af ildelugtende, bundet klor (også kaldet kloraminer), hvilket giver et behageligt og klart poolvand med mindsket irritation for hud og øjne sammenlignet med traditionel klorbehandling.

Vores saltklorinatorer behøver kun 0,4 % saltindhold i poolvandet svarende til Østersøens brakvand. Saltet anvendes og genvindes kontinuerligt i processen. Nyt salt behøver kun tilsættes, når man tapper poolvand af. Der skal bruges 4 kg salt per m3 for at opnå 4 g/l (4000 ppm) koncentration.
Til en 4 x 8 m pool på cirka 45 m3 behøver man altså 180 kg salt.

Saltklorinatoren er nem at installere og anvende på både nye og eksisterende pools. Med boost-funktionen kan du hurtigt øge klorproduktionen om nødvendigt, og med low-funktionen kan du hurtigt mindske klorproduktionen, når poolen ikke er i brug. Der findes også en indbygget flowvagt, der stopper klorproduktionen ved for lavt flow.

BEMÆRK! Brug ikke saltklorinator, hvis du har rustfri pooldetaljer eller bronzepumper – brug kun detaljer af plast eller titan. Tænk også på løbende at kontrollere pH-værdien og klorindholdet i dit poolvand. 

Vil du have en saltklorinator med automatisk pH- og klorstyring, anbefales TRi Expert med Dual Link.

Produktblad med vejl. cirkapris