FAQ

FAQ

Vælg dit produkt

Hvordan fungerer en poolvarmepumpe?

Når vi taler om poolvarmepumper, mener vi en varmepumpe, som udnytter energien i den omgivende luft til at opvarme poolvandet, dvs. en luft/vand-varmepumpe til swimmingpools. De poolvarmepumper, som sælges af Gullberg & Jansson, anvendes således hovedsageligt kun til opvarmning, men det er nemt også at vende processen, så det indkommende vand afkøles i stedet for at opvarmes.

For at sammenfatte processen så anvendes el-energi til at optage varmeenergi fra et sted (den omgivende luft) og flytte den til et andet sted (i sidste ende poolvandet). Poolvarmepumpen har en ventilator, som "trækker" den omgivende luft gennem fordamperdelen. Det flydende afkølingsmedium, som findes i fordamperlegemet, absorberer derefter varmen fra den omgivende luft, og overgår til gasform. Den varme gas passerer derefter gennem kompressoren. I kompressoren øges trykket og dermed temperaturen, og der opbygges en meget varm gas, som derefter passerer gennem kondensatoren (varmeveksleren). I kondensatoren overføres varmen fra den varme gas til det kolde poolvand, som cirkulerer genne den. Det varme vand føres derefter tilbage til swimmingpoolen. Den varme gas overgår, mens den strømmer gennem kondensatoren, til væskeform, og når igen frem til fordamperdelen, hvor processen starter forfra. Poolvarmepumpen fungerer meget effektivt i løbet af de måneder, som en poolsæson normalt strækker sig over (maj-september). Virkningsgraden afhænger af den omgivende temperatur samt temperaturen på poolvandet. Da poolsæsonen for de fleste falder sammen med vores varmeste måneder (maj-september), bliver forudsætningerne for luft/vand-varmepumpen optimale.

Hvorfor går det så langsomt med at opvarme en pool?

Det skyldes, at det er en enorm energi, der lagres i vandet, og den energi kan ikke hurtigt genereres med en varmepumpe, uden at det ville blive uhørt dyrt og kræve en meget kraftig varmepumpe. Du skal tage med i beregningen, at der kræves nogle dages kontinuerlig drift, før temperaturen øges. Det er meget individuelt, hvor mange grader forskellige pools øges pr. dag, men mellem 2-3 grader er de indikationer, vi normalt hører fra vores kunder, hvilket også passer med vores egne målinger. Vil du have en hurtigere opvarmning, bør du satse på mindst en model større, end hvad der normalt anbefales.

 

 

Hvorfor er det så svært at opvarme poolen, hvis det er koldt udenfor, f.eks. 10 grader?

Det skyldes, at varmeafgivelsen op i luften bliver meget stor, og er der heller ikke isolering rundt om poolen, vil jorden og grundvandet afkøle poolen endnu mere. Endelig har en varmepumpe lavere effekt ved koldere udetemperatur. En tommelfingerregel siger, at man kan øge temperaturen i poolen med ca. 10 grader i forhold til dagens gennemsnitstemperatur.

 

 

Hvor hurtigt bliver poolen opvarmet?

Man plejer at regne med 2-3 graders temperaturstigning pr. dag. Vil du have en hurtigere opvarmning, kan du dog altid vælge en større model i vores sortiment. Det tager altså et antal dage at varme poolen op til den ønskede temperatur, og vi anbefaler, at poolvarmepumpen kører kontinuerligt i så tilfælde. Når temperaturen er opnårt, kører poolvarmepumpen oftest ikke mere end nogle timer dagligt afhængigt af vejr og energitab.

Hvor meget kan jeg spare med en poolvarmepumpe?

Det er vanskeligt at give et generelt svar på, hvad man hver især kan spare ved at anvende en poolvarmepumpe. Det afhænger helt og holdent af en række individuelle faktorer. Men sammenligner vi med det traditionelle alternativ, dvs. elopvarmning, så kan du gå ud fra at spare ca. 65-80 % af dine opvarmningsomkostninger.

 

 

Hvad er fordelene ved en poolvarmepumpe i forhold til solfangere?

Det spørgsmål får vi ofte, selv om vi er leverandør af poolvarmepumper. Poolvarmepumpens popularitet bygger, efter vores mening, på, at den er et sikkert alternativ. Den fungerer også på de dage, hvor solen ikke skinner. Man skal slet ikke bekymre sig om vejret. Poolvarmepumper vurderes også ofte som enklere at installere og vedligeholde i forhold til solfangere.

 

 

Kan jeres lodrette modeller virkeligt stå helt frit, dvs. uden tag?

Ja, det kan de. Der findes flere ekstra huller i bundpladen, så f.eks. regnvand kan løbe ud af maskinen. Det skader dog ikke at kontrollere varmepumpen nu og da og rengøre den for nedfaldne blade osv. Hvis du alligevel ønsker en overbygning, skal du være omhyggelig med at give tilstrækkelig plads til ventilatoren.

 

 

Hvad skal jeg tænke på før vinteropbevaringen?

Det vigtigste er at aftappe pumpen! På modeler solgt før 2007-03 findes der oftest en separat aftapningsprop, som let skrues af, og hvor aftapningen sker. På de senere modeller sker aftapningen dog ved at løsne røret til ind- og udgående vand, og derved lader du vandet løbe ud af varmeveksleren. Er du i tvivl, skal du altid kontakte din forhandler! Tilfrosne varmevekslere omfattes ikke af garantien. Det kan også være en god ide at overdække varmepumpen om vinteren for at beskytte den mod ydre påvirkninger. Fra og med 2007-06 er vores poolvarmepumper altid leveret med et vinterovertræk, som er en enkel men skræddersyet overdækning, som du trækker over maskinen.

Hvorfor skal jeg vælge at opvarme min pool med en poolvarmepumpe?

Hovedårsagen, som vi hos Gullberg & Jansson vil fremhæve, er primært:

  • Energibesparende og miljøvenlig opvarmning – Regn med 65-80 % besparelse i forhold til elvarme.
  • Investeringslogik – Ofte meget hurtig tilbagebetalingstid for investeringen
  • Du kan forlænge poolsæsonen betydeligt – 27 grader i poolen fra maj til september, hvis man følger anbefalingerne på produktbladet. Vælger du en større model eller en splitmodel, kan sæsonen forlænges yderligere.
  • Poolvarmepumpen er ikke direkte afhængig af antallet af solskinstimer, som en solfanger er, hvilket gør, at du får varmt vand i poolen også ved en midnre god sommer.
  • Hurtig og enkel installation – Tilslutning af vand + elinstallation. Sammenlignet med solfangere eller varmevekslere er det en betydelig enklere installation.
  • Enkel vedligeholdelse – Aftap før vinteren og overdæk med et vinterovertræk. Rengør ind imellem med en skuresvamp eller lignende. Mere behøves der ikke.

Hvilken model skal jeg vælge?

At vælge den rigtige størrelse af en poolvarmepumpe er ikke altid så let, og vores anbefaling er derfor altid, at man bør henvende sig til en af vores poolbyggende forhandlere eller direkte til os (sales@gullbergjansson.se), hvis man er i tvivl. Normalt tager man udgangspunkt i overfladeareal, samlet volumen samt den forventede forskel mellem udendørstemperatur og pooltemperatur på det tiltænkte sted. I praksis er der dog en række andre faktorer, der spiller ind, som f.eks.: vindeksponering af poolen, fugtighedsniveauer, nattemperatur og ikke mindst poolens isolering og overdækning. Det er vigtigt at forstå, at der er meget store forskelle mellem forskellige poolkonstruktioners evne til at holde på varmeenergien. Det vigtigste er dog, efter vores erfaring, overdækning af pooloverfladen, hvor en meget stor del af den tabte varmeenergi forsvinder fra netop poolens vandoverflade. De anbefalinger, som er beskrevet på vores produktblad, kan ses som gode pejlemærker, hvis din pool er isoleret og overdækkes om natten. I øvrigt anbefaler vi de lodrette modeller, hvor ventilatoren blæser luften lodret, hvis du ikke har bestemte ønsker vedrørende placering og design. Den lodrette model dæmper lyden, og samtidig har konstruktionen, efter vores mening, vist sig at være den mest stabile på markedet.

Hvad er forskellen på jeres lodrett og vandrett modeller?

Den primære forskel er ventilatorretningen. På vores lodrette modeller sidder ventilatoren på oversiden, og således "skydes" udblæsningsluften lige opad i stedet for til siden. Det betyder at lydniveauet opleves som noget lavere, hvis du befinder dig på et par meters afstand, da lyden "forsvinder" opad i stedet for lige mod dig. En andne forskel, som den lodrette konstruktion medfører, er, at du kan placere den ene side helt tæt på en væg, hvis det kniber med pladsen. Vedrørende de anvendte komponenter er der ingen forskel på de vandrette og lodrette modeller.

Vi anbefaler dog vores kunder at vælge den lodrette model, da den, efter vores erfaring, er den mest stabile på markedet.

 

 

Hvor lang levetid har Gullberg & Janssons poolvarmepumper?

Gullberg & Janssons poolvarmepumper i V-serien, H-serien, R-serien og P-serien skønnes at have en forventet levetid på cirka 15-20 år, baseret på den levetid, man kan forvente sig af de komponenter, der normalt ikke behøver udskiftes, såsom kompressorer, varmevekslere, fordampere etc. Vores poolvarmepumper i S-serien, som er beregnet til indendørspools, forventes at blive anvendt året rundt, og levetiden for disse skønnes i så fald til cirka 10-15 år. I levetiden kan man dog forvente sig at måtte udskifte andre dele i varmepumpen som en del af normal slitage. 
Det er vigtigt at man sørger for at vedligeholde sin varmepumpe, så den kan få en lang levetid.

Hvor finder jeg den nærmeste forhandler?

Vi arbejder i dag med et stort set landsdækkende net af forhandlere. De fleste af vores forhandlere er rene poolfirmaer, men vi samarbejder også med et stort antal køle- og VVS-firmaer. Send os en e-mail på sales@gullbergjansson.se eller ring på +46 (0)42-311 15 00, så hjælper vi dig med at finde en forhandler!

Hvilken garanti har I på jeres poolvarmepumper?

Gullberg & Janssons poolvarmepumper sælges med garanti på materialer. Materialegarantien er 3 år på vores rustfrie modeller i V-serien, H-serien og S-serien, og kompressorens garanti er 7 år*. Materialegarantien er 2 år på R-serien og P-serien, og kompressorens garanti er 3 år*.

Ved kystnære installationer med saltholdige vinde eller i andre hårdt  udsatte miljøer kan det rustfri stål (som ikke er syrefast), efterhånden  blive angrebet af rust. Dette påvirker ikke funktionen og er dermed ikke  noget, der dækkes af varmepumpens garanti.

  *Den udvidede kompressorens garanti på 7 og 3 år gælder fra den 1 Januar 2015.

Hvad gør jeg som slutkunde, hvis jeg har et problem med min poolvarmepumpe?

Ved problemer kontakter du din forhandler, og denne hjælper dig så selv eller med vores hjælp med at afhjælpe dit problem. Ved fejl på udstyret får du dog god hjælp af det digitale display samt den medfølgende vejledning. Ved fejl på poolvarmepumpen optræder altid en fejlkode i displayet, og med denne som udgangspunkt kan den opståede fejl derefter ofte løses. Information om fejlkodens betydning findes i vejledningen. Til slut, hvis du har spørgsmål, som din forhandler har svært ved at svare på, er du velkommen til at kontakte os på: support@gullbergjansson.se.

 

 

Kan man kombinere en poolvarmepumpe og solfangere?

Naturligvis! Det har vi en række kunder, som gør. Det man skal være forsigtig med, er dog at undlade at lede alt for varmt vand fra solfangerne direkte ind i varmepumpen, da den i så fald kan tage skade. Er du i tvivl om, hvordan systemerne skal kobles sammen, anbefaler vi, at du spørger din lokale forhandler.

 

 

Hvor skal jeg placere min poolvarmepumpe?

Poolvarmepumpen skal placeres udendørs med adgang til fri indsugning. På vores splitmodeller (til indendørspools) placeres den separate varmevekslerenhed dog indendørs. I vejledningen findes der billeder og målangivelser, som hjælper dig med at placere din poolvarmepumpe korrekt.

Hvordan ved jeg, at jeg har den korrekte gennemstrømning gennem poolvarmepumpen?

Ved at montere en bypass-kobling (se vejledningen) kan du selv regulere vandsgennemtrømningen. Når du starter varmepumpen, anbefaler vi, at du forsigtigt lader vandet strømme, indtil varmepumpen starter af sig selv (vores varmepumper er udstyret med en gennemstrømningsbeskyttelse, som registrerer, hvor stor vandgennemstrømningen gennem pumpen er). Vi anbefaler, at du før start indstiller bypass-koblingen, så ventilen til indgående vand er lukket. De øvrige ventiler holdes åbne. Alt vandet cirkulerer da direkte ud i poolen uden at gå gennem varmepumpen. Derefter åbner du forsigtigt ventilen, som regulerer den indkomende vandgennemstrømning, og åbner, indtil poolvarmepumpen går i gang. Når poolvarmepumpen er i gang, anbefaler vi, at du kigger på parameter A og B på displayet (disse viser ind- og udløbstemperatur) og sikrer dig, at forskellen mellem disse er 0-2 grader. En høj gennemstrømning giver mindre forskel mellem parameter A og B, hvilket betyder, at hvis du f.eks. mindsker gennemstrømningen, skal forskellen mellem parametrene være større.

 

 

Hvilken vedligeholdelse er nødvendig for poolvarmepumpen?

Det er en god ide kontinuerligt at kontrollere, hvordan indsugningsdelen har det. Rengør eventuelt med en skuresvam eller lignende. En kontinuerlig vedligeholdelse garaneterer optimal virkningsgrad.

Hvordan indstiller jeg temperaturen?

I dag har vi et antal forskellige modeller på markedet, og der findes en udførlig beskrivelse i den respektive brugervejledning. For vores rustfri modeller GJPACW1-XX samt GJPACW1V-XX gør man det dog således:

  1. Sluk maskinen.
  2. Gå ind i parametertilstand 1
  3. Hold ON/OFF-knappen og MODE-knappen inde samtidigt
  4. Når den forhåndsindstillede temperatur blinker, kan du ændre temperaturen ved hjælp af piltasterne.

Den fabriksindstillede temperatur er 27 grader.

Hvorfor er der så lille forskel i temperatur mellem ind-/udløbsvand?

Varmepumpen arbejder med små forskelle i temperatur, men cirkulerer hele poolvolumenet flere gange i døgnet. Vi anbefaler 0-2 graders forskel mellem ind- og udløb. Forskellen mellem ind- og udløbsvand kan aflæses ved hjælp af parameter A og B på displayet. En nærmere beskrivelse findes i brugervejledningen, som findes på startsiden.

 

 

Hvorfor bør jeg købe et pooltag?

Et pooltag forlænger din poolsæson og mindsker dit energiforbrug, da poolen får en ekstra opvarmningskilde. På en solrig dag kan temperaturen stige med op til 6-8 grader! Når vejret ikke er så tillokkende, bader du under taget, og når solen siden titter frem, skydes hele taget ganske enkelt fri af poolen, og du bader under åben himmel. Et pooltag hindrer, at løv, snavs og sur nedbør forurener poolen. Du kan derfor reducere anvendelsen af kemikalier. Et pooltag forhindrer vandfordampning, og det kan anvendes som vinteroverdækning. Det opfylder også forskellige retningslinjer for børnesikkerhed (TrygFonden Kystlivredning).

Hvorfor bør jeg købe et pooltag fra Gullberg & Jansson?

Et pooltag fra Gullberg & Jansson har lang levetid takket være de robuste konstruktionsdele, de forstærkede aluminiumprofiler og panelerne med UV-beskyttelse på begge sider. Alle modeller har bløde og behagelige linjer, og vi har været omhyggelige med detaljerne. Vi har tilstræbt at skjule nitter og rustfri skruer, og vi har stabile løsninger for udsatte funktioner som låse, hængsler og hjul. Alle pooltage fra Gullberg & Jansson er børnesikrede, da de kan låses med en nøgle og derfor opfylder svenske lovpligtige krav til børnesikkerhed. Alle pooltage fra Gullberg & Jansson er certificeret og godkendt iht. en fransk Sikkerheds- og Kvalitetsstandard (NF P 90 309), og de er omfattet af en 3 årig materialegaranti. Vi har Nordens største udbud af veldesignede og prisbillige højkvalitets-pooltage, og vi tilbyder såvel et standardsortiment med pooltage, der leveres i en kasse som byggesæt, som et specialsortiment med pooltage bestilt efter mål, der leveres i færdigmonterede moduler for nem opstilling og montering.

Hvor produceres pooltagene?

Vores pooltage fremstilles i Ungarn af en af Europas førende producenter af pooltage.

Hvilken pooltagsmodel skal jeg vælge?

Vi har ett standardsortiment, der leveres som byggesæt i en kasse, samt et specialsortiment, der leveres i færdigmonterede sektioner klar til opstilling og montering. Har din pool en romersk trappe eller en pooltrappe, der stikker op over kanten af poolen? Afhængigt af din pools udformning og dine ønsker er visse modeller bedre egnede end andre. Begynd f.eks. med at gå ind på vores hjemmeside www.gullbergjansson.se for at se på inspirationsbilleder, eller download vores katalog, hvor du kan se alle vores modeller. Kontakt derefter din forhandler for råd og tips.

Er det muligt at tilpasse pooltagets mål efter ønske?

Alle modeller i vores specialsortiment bestilles og fremstilles i henhold til dine ønsker. Vores standardsortiment, som leveres i en kasse, kan ikke fås i andre mål end de standardmål, der er angivet.

Hvor finder jeg den nærmeste forhandler?

Kontakt os på info@gullbergjansson.se eller på telefon +46 42 311 15 00 00 så hjælper vi dig med at finde den nærmeste forhandler.

Kan jeg købe et færdigmonteret pooltag?

Alle modeller i vores specialsortiment leveres i færdigmonterede moduler klar til opstilling og montering. Til vores standardsortiment, der leveres som byggesæt i en kasse, kan du vælge at tilkøbe monteringsservice, så dit pooltag kommer i færdige sektioner.

Hvad er forskellen på kanalplast og klarplast?

Kanalplast giver en naturligt indsynssikring for den, som ønsker at bade under pooltaget. Kanalplasten er lettere og består af kanaler med et mellemrum af luft, hvilket giver en noget bedre isoleringsevne end klarplasten. Eventuelle ridser ses ikke helt så tydeligt og købsprisen er lavere end prisen for klarplast.

Tænk på, at der kan opstå algevækst inde i kanalerne på et pooltag, der er udstyret med kanalplast, og algerne er ikke til at få fjernet, hvis de først har fået fat. Algevækst giver misfarvninger på kanalplasten og ses i reglen mest i den nederste kant af kanalerne, men kan også forekomme længere oppe. Algevækst forekommer også, når der opstår kondens i kanalerne. Mest algevækst kan kanalplasten få, hvis swimmingpoolen med pooltaget er placeret i skygge eller tæt på vegetation som græs, buske og træer m.v. Pooltagets funktion og holdbarhed påvirkes ikke af eventuel algevækst inde i kanalerne.

For at mindske risikoen for algevækst kan man sørge for at holde jorden omkring pooltaget fri for vegetation. Hvis man som kunde absolut ikke vil have algevækst inde i kanalplasten, anbefales det at vælge et pooltag med klar plast, som er helt uden kanaler. Misfarvninger på kanalplasten på grund af alger eller anden ekstern miljøpåvirkning er ikke omfattet af den 3 års materialegaranti. 

Pooltage med kanalplast fra Gullberg & Jansson er mellem seks og ti mm tykke.

Pooltag Nova med kanalplast

Et pooltag i klarplast er en eksklusiv løsning for den, der vil svømme under taget og alligevel kunne se frit ud. Ved store temperaturforskelle danner der sig dog let kondens på tag og vægge, hvilket kan vanskeliggøre udsynet. Pooltage i klarplast giver frit lysindfald og forhøjer effekten af din eventuelle poolbelysning. Pooltage med klarplast fra Gullberg & Jansson er mellem tre og fire mm tykke

Pooltag Nova med klarplast

Se flere eksempelbilleder i vores katalog.

Hvad skyldes overfladiske strækmærker i aluminiumsprofilen?

Gullberg & Janssons pooltage er fremstillet af anodiserede (elokserede) aluminiumsprofiler, som giver en meget stærk beskyttelse mod korrosion ogt slitage. Når den anodiserede aluminiumsprofil bukkes i produktionsprocessen for at få den rette udformning af selve pooltaget, opstår der overfladiske strækmærker i netop den bukkede aluminiumsprofil, hvilket er helt normalt. Strækmærkernes synlighed vil aftage betydeligt efter cirka 3-6 måneder, idet pooltaget kommer i kontakt med luft/ilt, hvilket medfører en naturlig oxydation. Samtidig bevares en meget stærk beskyttelse mod korrosion og slitage. Strækmærker, der opstår i den normale fremstillingpsproces, påvirker ikke pooltagets funktion og holdbarhed og er ikke omfattet af den 3-års garanti. 

Skal jeg ansøge om byggetilladelse til mit pooltag?

Kravene kan variere, så spørg gerne kommunens teknisk afdeling til råds om hvad der gælder for dit pooltag.

Hvilken garanti er der på jeres pooltage?

Alle pooltage er omfattet af en 3 årig materialegaranti. Skader, som forekommer på grund af forsømmelighed eller skødesløs håndtering er ikke omfattet af garantien. Overbelastning forårsaget af sne eller is betragtes som forsømmelighed.

Jeg har behov for service og support. Hvordan gør jeg?

Som køber er det din forhandler, du skal henvende dig til med dette spørgsmål.

Hvordan adskiller monteringen af standardmodellerne, som leveres i en kasse, sig fra modellerne i specialsortimentet?

Pooltage fra vores standardsortiment leveres som byggesæt i en kasse og monteres af dig selv, der hvor du vil have pooltaget opstillet. Pooltage fra vores specialsortiment leveres i færdige sektioner og er derfor som oftest hurtigere at opstille. De øvrige monteringstrin er de samme, uanset om du køber et pooltag fra vores standard- eller specialsortiment. 

Monteringstiden er ikke den samme for modellerne fra standardsortimentet og modellerne fra specialsortimentet. Standardmodellerne leveres som byggesæt, hvilket betyder, at man selv monterer alle sektionerne. For pooltagene fra vores specialsortiments vedkommende kommer delene færdigmonterede.

Man bør regne med, at det tager cirka to timer at montere en tagsektion. Jo længere pooltaget er, desto længere tid tager det.

Hvilket værktøj er nødvendigt? Skal der bruges specialværktøj?

Man kan som oftest klare sig med det værktøj, man har i hjemmet, f.eks. boremaskine, skruemaskine, skruetrækkere etc.  Pooltagene fra vores standardsortiment skrues og popnittes sammen. Ved montering af plexiglassektionerne og de tilhørende lister, anvender man almindeligt vinduespudsemiddel for at få listerne på plads. Popnittetang, bits og vinduespudsemiddel til listerne medfølger i leverancen. Det er vigtigt at fjerne al beskyttende plast fra sektionerne, så snart de er installeret, da beskyttelsesplasten i direkte sollys kan fastne i kanal- og klar plasten. Gå ind på vores hjemmeside og se i installationsmanualen for den pooltagsmodel, du er interesseret i. På vores hjemmeside, www.gullbergjansson.dk, findes også en video, som viser, hvordan et af vores pooltag monteres. 

Cirka, hvor lang tid tager opstillingen og monteringen?

Den tid, som opstillingen og monteringen tager, afhænger selvfølgelig af, hvor stort pooltaget er. For de mindre modeller i vores standardsortiment bør man regne med en arbejdsdag for to personer. Følg monteringsanvisningen omhyggeligt – så får du mange års glæde af pooltaget.  Man skal være meget nøjagtig med måltagningen og underlagets planhed ved monteringen. Bemærk! Målene mellem skinnerne skal ligge på +/- 1 mm, for at monteringen skal forløbe korrekt, og for at pooltaget er omfattet af garantien. Kontrollér såvel målene mellem skinnerne som diagonalmålene.

Hvor mange personer skal derbruges til opsætning og montering?

Det anbefales, at man er to eller tre personer såvel ved opstillingen som ved monteringen. Det kan være praktisk med en ekstra person, som hjælper med til at løfte sektionerne på plads, når man monterer et pooltag, som har en lidt større bredde.

Hvor meget vedligeholdelse kræves der?

I sommersæsonen er det kun nødvendigt med et minimum af vedligeholdelse. Hold skinnerne rene for sten, grus. løv og andet, der kan forhindre tagsektionernes hjul i at løbe uhindret hen over skinnen. Hvis du vil rengøre pooltaget, er det vigtigt først at spule taget af med rigeligt vand for at fjerne snavs og andet nedfald, som kan ridse pooltaget. Brug aldrig højtryksspuler!  Vær opmærksom på, at der kun må anvendes bløde rengøringsartikler. Anvender man børster og svampe, er der risiko for, at disse kan ridse pooltaget. Brug i stedet en blød klud af mikrofiber for at minimere muligheden for dannelse af ridser. Vær opmærksom på, at ridser ikke er omfattet af garantien.

Hvordan klargør jeg mit pooltag til vinteren?

Et pooltag fra Gullberg & Jansson kan anvendes som vinteroverdækning. Inden vinteren skal pooltaget sikres og låses, på samme måde som det almindeligvis er lukket og låst, så ingen kan komme ind under pooltaget. Bemærk! I løbet af vintersæsonen skal man altid sørge for, at der ikke lægger sig for meget sne på pooltaget, da dette kan forårsage skader. Alle vores pooltagsmodeller kan tåle mindst 45 kg last pr. kvadratmeter (iht. fransk Sikkerheds- og Kvalitetsstandard NF P 90 309), bortset fra Alva, som kun kan klare op til 35 kg last pr. kvadratmeter. Husk på, at et snelag bestående af tøsne vejer mere, end man lige tror. Vær forsigtig, når du fjerner sne, så pooltaget ikke ridses –  en vinduesskraber i gummi kan være et godt alternativ for mindskning af risikoen for ridser og skader på pooltaget.

Er jeres pooltag vindsikrede?

Ved korrekt montering er pooltage fra Gullberg & Jansson permanent vindsikrede op til 27 m/sek.

HVOR LANG LEVETID HAR ET POOLTAG FRA STANDARDSORTIMENTET?

Et pooltag består i princippet af tre dele. Aluminiumprofiler, paneler og monteringsdetaljer (inkl. bevægelige dele). Konstruktionen med aluminiumprofilerne er dimensioneret til at klare en belastning på mindst 45 kg/m2. Med den rette vedligeholdelse i form af snerydning er den forventede levetid langt over 20 år, og med mindre belastning forlænger man levetiden yderligere. Panelerne har UV-beskyttelse på begge sider og har derfor en levetid på op til 20 år. Disse kan udskiftes om nødvendigt ved en renovering af taget. Det kan være nødvendigt at udskifte de bevægelige dele som låse, hængsler og hjul med kuglelejer oftere som en del af normal slitage.

Jeg skal bestille et pooltag fra jeres standardsortiment. Hvordan kommer leverancen frem til mig som slutkunde?

Vi har forskellige transportalternativer for levering af pooltage fra vores standardsortiment. Pooltaget kan leveres med lastbil til kunder, som har egen gaffeltruck eller -laster. Det kan også leveres med lastbil inklusive 30 minutters aflastning, hvor du har tid til at åbne emballagen og pakke alt ud del for del. Du kan også vælge at få hele kassen leveret med kranbil mod et ekstra pristillæg. Det anbefales, at man er tre till fem personer såvel ved opstillingen som ved monteringen.

Jeg skal bestille et måltilpasset pooltag fra jeres specialsortiment. Hvordan kommer leverancen frem til mig som slutkunde?

Pooltage fra vores specialsortiment leveres i færdigbyggede sektioner med lastbil. Disse sektioner læsses af del for del. Kan du ikke løfte pooltaget af selv, kan du bestille en leverance med kranbil mod et ekstra pristillæg. Det anbefales, at man er tre till fem personer såvel ved opstillingen som ved monteringen.

Hvad koster fragten frem til mig som slutkunde?

Det afhænger af, hvor i landet du bor. Kontakt din forhandler om prisen.