Hvis der opstår et problem med din poolvarmepumpe, kan du bruge et fejlfindingsskema for at lette fejlfindingen.

Når du foretager en fejlfinding, skal du altid udgå fra dokumentet, som viser startsekvensen for den poolvarmepumpemodel, du vil fejlsøge på, for derefter om nødvendigt at gå videre til næste relevante dokument for den pågældende fejlindikation.

Dokumenterne som viser udskiftning af dele, giver dig en trin-for-trin beskrivelse af en udskiftning af den pågældende del. Dokumenterne gælder for V-serien men kan også tilpasses til andre modeller, idet størstedelen af oplysningerne også er relevante for disse.

For at downloade fejlfindingsskema for forskellige poolvarmepumpemodeller behøver du se på vores svenske hjemmeside, hvor alle grundlag findes (grundlagene findes kun på svensk).