OPLYSNINGER TIL FORBRUGERE

Tekniske problemer med appen “PoolTemp” løst i de fleste tilfælde

Mange brugere af appen “PoolTemp” til Gullberg & Janssons poolvarmepumper har desværre oplevet store tekniske problemer med appen i de seneste uger. De tekniske problemer har skyldtes serverindstillinger hos vores tredjepartsleverandør og er nu løst, men for visse brugere kan der stadig opstå tekniske problemer. Brugere, der oplever fortsatte tekniske problemer, beder vi sende en e-mail til info@gullbergjansson.dk og angive telefonmodel, hvis de er iPhone-brugere eller Android-brugere samt mærket på hjemmerouteren, da de tekniske problemer sommetider kan skyldes brandvæggen i hjemmerouteren. WiFi-modulet understøtter kun 2,4 GHz-forbindelse, og det er derfor vigtigt at sikre at din router er indstillet til 2,4 GHz under installationprocessen.

Vores team vil nu arbejde intenst for at sikre, at et lignende problem med appen ikke skal forekomme igen. Vi vil også gøre opmærksom på, at historiske varmekurver i appen ikke kan aflæses for øjeblikket, idet vi har prioriteret arbejdet med at opdatere appen, så den kan anvendes normalt igen. Vi arbejder på igen at kunne vise historiske varmekurver snarest muligt.

Vi beklager endnu engang det opståede problem med appen og takker for din tålmodighed. Hvis du har nogen spørgsmål eller kommentarer, kan du sende en E-mail til info@gullbergjansson.dk

Med venlig hilsen

Teamet på Gullberg & Jansson

 

Opdateret 28. august 2018

 

Priser

Priserne i produktkatalog og på vores hjemmeside er vejledende cirkapriser inklusive moms og gælder fra 01-01-2018 indtil videre, men priserne kan ændres løbende. Priserne gælder for produkterne. Omkostninger til fragt og installation kan blive pålagt. Kontakt din nærmeste forhandler for nøjagtige prisoplysninger.


Bestilling

Bestilling foretages hos en af Gullberg & Janssons autoriserede forhandlere. Kontaktoplysninger til vores forhandlere findes på vores hjemmeside, Finn din forhandler her

Garanti og reklamationer

Gullberg & Janssons poolvarmepumper i Q-serien, V-serien, X-serien og S-serien er omfattet af tre års fuld servicegaranti og syv års materialegaranti for kompressoren. Gullberg & Janssons poolvarmepumper i P-serien og V-serien til offentlige bade er omfattet af tre års materialegaranti og tre års materialegaranti for kompressoren.

Gullberg & Janssons pooltage og produkter fra Zodiac, Walter og andre producenter er omfattet af en materialegaranti med en specificeret garantitid, der gælder fra produktets leveringsdato fra Gullberg & Janssons lager. Specificeret garantitid for hvert produkt er angivet i produktkataloget og på vores hjemmeside.

Gullberg & Janssons materiale- eller fuld service-garanti gælder ikke skader, der er opstået ved uagtsom anvendelse, forkert installation eller tilsvarende omstændigheder.

Materiale- eller fuld service-garanti gælder materiale- eller funktionsfejl, der opstår i garantiperioden. Gullberg & Jansson erstatter den fejlbehæftede reservedel uden omkostninger. Gullberg & Jansson erstatter ikke omkostninger vedrørende arbejde udført i forbindelse med en materialegarantisag. Gullberg & Jansson erstatter dog de omkostninger, som Gullberg & Jansson selv på forhånd har specificeret, i forbindelse med en fuld servicegarantisag.

Materiale- eller fuld service-garanti for poolvarmepumper gælder ikke frostsprængte varmekslere – det er nødvendigt at gennemføre vinterdrænering for at undgå dette. Læs gerne vores manualer på vores hjemmesider for yderligere oplysninger om vinterdrænering af poolvarmepumper. Materiale- eller fuld service-garantien gælder ikke normal slitage eller skader forårsaget af ydre årsager.

Materialegarantien for pooltage gælder hverken ridser opstået på grund af uagtsom anvendelse eller skader på taget, der er opstået på grund af snelast eller storm. Materialegarantien gælder ikke strækninger i aluminiumprofiler eller algevækst i kanalplasten.

Eventuel reklamationsanmeldelse skal altid ske til din forhandler. Der findes reklamationsformularer, som forhandleren kan downloade fra www.gullbergjansson.dk

Leveringer

Leveringstid for lagerførte produkter som fx poolvarmepumper, pooltage i standardsortimentet og produkter fra Zodiacs sortiment er normalt maks. 1 uge fra bestilling. Leveringstid for færdigmonterede pooltage fra standardsortimentet og for pooltage fra specialsortimentet er normalt cirka 3-7 uger. Leveringstid for Walu Pool og Liner er normalt 2-3 uger. Leveringstid for Walu Roll og Walu Lock er normalt cirka 3-5 uger. Leveringstider for øvrige bestillingsvarer er ifølge aftale med forhandleren.

BEMÆRK! Ved levering af pooltage i boks påhviler det køber ved ankomsten selv at læsse produktet af lastbilen ved at åbne transportboksen og løfte samtlige varedetaljer ud hver for sig. Lastbilschaufføren kan af forsikringsmæssige grunde ikke deltage ved aflæsning.

BEMÆRK! Pooltage er sarte produkter og skal altid håndteres forsigtigt. Ved levering af Walu Pool, Walu Roll, Walu Lock eller Liner påhviler det køberen ved ankomsten selv at læsse produktet af lastbilen.

Besigtigelse ved levering

Ved levering skal godset besigtiges udvendigt for synlige skader på emballage eller gods. Ligeledes skal leverancens omfang kontrolleres, så intet mangler, og leverancen stemmer overens med bestillingen. Den, der kvitterer og modtager godset, har ansvaret for at gøre anmærkning, dersom noget mangler, eller der er fejl på leverancen, hvis der er transportskader, andre synlige skader eller emballageskader. En sådan anmærkning skal ske på fragtsedlens kvitteringsdel.

Hvis der opdages en transportskade på godset eller der er fejl i leverancens omfang, skal godset alligevel modtages, men med en anmærkning om skaden/fejlen på fragtsedlens kvitteringsdel. Vi opfordrer forhandleren til at tage billeder af en eventuel skade og maile disse billeder til Gullberg & Jansson sammen med udfyldt reklamationsblanket i forbindelse med anmeldelse. Eventuelle reklamationer skal altid foretages via forhandleren.

Eventuelle returer

Forhandleren må ikke returnere gods til Gullberg & Jansson uden først at have fået en godkendelse fra Gullberg & Jansson.